Skip to the main content

Jaarstukken seizoen 2019 – 2020

Hieronder vindt u de jaarstukken over het afgelopen seizoen 2019 – 2020 die in de ALV op zaterdag 24 oktober 2020 worden besproken:

  • resultaten per 31 augustus 2020
  • balans per 31 augustus 2020
  • begroting 2020-2021
Andere artikelen
StepBridge districtsclubs

StepBridge districtsclubs

Via StepBridge zijn er voor district Zuid Oost Brabant 2 clubs beschikbaar. Er is eenĀ A-club voor...

28/10/2020 - Jacques Beljaars

Notulen ALV 24-okt-2020

Notulen Algemene Ledenvergadering (zaterdag 24 oktober 2020) (dit verslag moet nog worden...

27/10/2020 - Wim Beelaard

Terugblik op het afgelopen seizoen

Jaarverslag DKL Parencompetitie 2019-2020 Er hadden zich 3 paren aangemeld. Onvoldoende om te...

18/10/2020 - Wim Beelaard